Obce blíže lidem

Podpořeno z EU OPZ Obce blíže lidem – rozvoj terénní a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách CZ03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854 Vaše obec ve spolupráci s RUAH o.p.s. nabízí novou službu terénního sociálního pracovníka. poradí v obtížných...

Zvýšení kvality a dostupnosti péče

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Název sub-projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti péče pro senniory, nemocné a umírající v domácím...

Bezpečí domova až do konce

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union     Název sub-projektu: Bezpečí domova až do konce Příjemce grantu: RUAH o.p.s. Celkové náklady...