Poděkování a vzkazy

Vážená paní ředitelko, milé pracovnice domácí péče,

dovolte mi, abych Vám jménem rodiny Sternbergových i jménem svým a jménem svých kolegyň co nejsrdečněji poděkovala za péči a pomoc, kterou jste poskytli nám a zejména manželům Zdeňkovi a Alžbětě Sternbergovým v jejich posledních dnech.

Již první den, kdy jste přijeli na hrad Český Šternberk a ještě ani nezačali se samotnou péčí, nám – pečujícím – přinesl velikou úlevu. Vaše praktické rady, vlídné slovo, povzbuzení a klidné jednání k nám vnesl pocit ulehčení a zmírnil naše obavy, zda péči dobře zvládneme.

Ihned jste také rozptýlili nejistotu, jak Vaši přítomnost a péči přijmou ti, o které jsme se starali. Sternbergovi, podobně jako většina starších lidí, byli v mnoha posledních letech navyklí na své stereotypy a známé tváře a my jsme se snažili nenarušovat jejich zvyklosti více, než bylo nezbytně nutné. Naše obavy byly okamžitě zaplašeny Vaším profesionálním a empatickým přístupem.

Velmi důležitou roli při provázení nemocných jejich posledními dny byla nejen zdravotní, ale také duchovní péče, kterou jsme hluboce ocenili i my, pečující. V těchto situacích je víra velkou útěchou a její posilování a zpřítomňování je očišťující a ulehčuje při takovém nesnadném úkolu jako je péče o blízké.

Vaše práce pro nemocné a jejich rodiny je obdivuhodná a nedocenitelná. Je velmi komplexní, má mnoho podob a jako celek přináší poklid a důstojnost do posledních dní umírajících a jistotu a úlevu do péče jejich blízkých.

Děkujeme a přejeme Vám stále mnoho sil, energie, laskavosti, empatie a naděje.

S úctou

Zuzana Míková

kastelánka hradu Český Šternberk

Další poděkování

Naše drahé, vážené a milé pracovnice, sestřičky z RUAHU.

      Dovolte nám. abychom Vám z celého srdce poděkovali za Vaši obětavou a náročnou práci, kterou vykonáváte.
Díky Vaší ochotě, laskavosti, vstřícnosti, a profesionálnímu přístupu, mohl náš manžel,
tatínek a dědeček, strávit poslední dny svého života doma, v blízkosti nás všech,  svých nejbližších. Jsme šťastni, že zemřel doma a mohli jsme s ním být až do konce jeho života.
 Dodávaly jste nám sílu, podporu, pochopení, byly jste nám velikou oporou v této pro nás tak  neskutečně bolestné době. Moc si vážíme toho, co pro lidi, kteří jsou na konci svého života, děláte. Svoji práci vykonáváte s láskou, obrovským úsilím.
milým a laskavým přístupem.
Máte naši nesmírnou úctu a veliký obdiv!!! Nikdy na Vaši pomoc nezapomeneme. Přejeme Vám pevné zdraví a hodně síly
při Vaší náročné práci.
Ještě jednou obrovský dík!!!
D.S. s rodinou.

… Já děkuji za Vaši pomoc v roce 2016, kdy jste mojí mamince a celé mé rodině pomohli vaším neuvěřitelně podporujícím a laskavým přístupem. Odvádíte opravdu ohromnou práci a vím, že mnou poslaným darem umožníte jiným lidem a jejich nejbližším prožít ty nejtěžší chvíle jejich života důstojně a krásně tak, jak jste pomohli nám. KH

Vážení přátelé a milé sestřičky z RUAHu,

Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za péči a účast na ošetřování maminky a manželky VB.

Ačkoli péče z Vaší strany byla velmi krátká, o to větším přínosem do naší situace byla.

Váš přístup byl velmi profesionální a Vaše účast byla opravdová.

Zvláštní díky patří paní Nešporové, která nám byla nápomocná až do posledních okamžiků naší maminky. Díky Vám jsme získali potřebnou jistotu a klid v péči a ošetřování, byly nám nabídnuty možnosti a služby, o kterých jsme dosud nevěděli.

I vaše účast po úmrtí nám pomohla situaci vstřebat a přijmout ji.

Ještě jednou děkujeme a jsme s pozdravem

AB a LB

Vážení, je to již 4 měsíce, co nás opustila naše babička Marta ze Sázavy. Byla po těžké mrtvici nemluvící, na půl těla ochrnutá. Pro nás situace naprosto zoufalá. Každým dnem si uvědomujeme, jaká obrovská pomoc přišla od Vás a Vašich sestřiček. Jejich profesionální a lidský přístup nás naplňoval nadějí, že společně vše zvládneme. S odstupem času jsme přesvědčeni, že se to podařilo. Babička zemřela doma obklopena svými nejbližšími. Za to vše Vám patří naše poděkování a uznání za práci, kterou nemůže dělat každý………Děkujeme za to, že jste. Rodina Z.

RUAH jsou lidi ze srdcem a duší, ještě nedávno jezdili za mim zesnulým otcem. Byli velmi přátelští a milí, jak sestry tak lékař i ochotný. Mohli jsme volat kdykoliv a vždy pomohli a poradili. Velký palec nahoru, takových zdravotníků se vidí dost málo. Děkuji za otce a celou Svou rodinu!!! PV

Děkujeme všem Vašim zaměstnankyním, sestřičkám, které se s největší péčí a s porozuměním podílely na paliativní péči o mého těžce nemocného manžela Františka, který mohl díky Vaší péči dožít svůj život v domácím prostředí ve své rodině. Patří všem sestřičkám velký dík. VR

Práce všech sestřiček je pro nás velkou pomocí, manžel je z jejich prací velice spokojen a těší se na jejich návštěvu. Myslím si, že si zaslouží za jejich práci velký dík. JM

I přes přetrvávající smutek nad ztrátou našeho Tomáše nesmíme zapomínat na slova poděkování těm, kteří nám v jeho posledních chvílích obětavě pomáhali. Jsme rádi, že jsme se rozhodli pečovat o Tomáše doma a umožnit mu odejít z domova mezi svými. To by ale bylo jen velmi těžko uskutečnitelné bez odborné a účastné pomoci, kterou nám v tom poskytly pracovnice vaší společnosti. Jejich profesionální a lidský přístup pomohl nám i Tomášovi při důstojném odchodu a nám pomohl i uchovat si i důstojnou památku na něj. Vyjádřete jim, prosím, naše upřímné poděkování za jejich neocenitelnou pomoc. Jsme rádi, že existuje instituce, která dává možnost lidem odejít důstojně z tohoto světa. Ještě jednou upřímné díky. JV

Velice chci poděkovat všem Andělům z Ruah, kteří mně pomáhali v těžkých chvílích odchodu mého přítele pana Miroslava. Doporučuji Ruah a jejich pomoc a služby všem, kdo chtějí důstojně, s láskou i odbornou péčí v prostředí domova se o své blízké postarat. Tato vynikající péče usměvavých, se srdcem na dlani sestřiček a paní doktorky, zapůjčení pomůcek aj., je zdarma. Ve finanční situaci, ve které jsme se ocitli, po drahé léčbě, nemohli bychom si dovolit takové luxusní pomůcky, včetně polohovací postele bez Ruah a jejich pomoci. Jsem jim za jejich profesionální, láskyplný přístup a pomoc neskonale vděčná. Jsem ráda, že jsem svého přítele mohla do poslední chvíle na druhý břeh vyprovázet doma a držet ho v objetí. Jsem ráda, že jsou lidé – Andělé, jako je Ruah. Děkuji z celého srdce IR

Tato organizace přinesla do našeho života spoustu dobrého. Nejen, že mi pomáhá s péčí o mou maminku Elišku, ale také si pečovatelky s mou maminkou povídají a zpříjemní jí tím den. Jsou to odbornice ve svém oboru, jsem s nimi velice spokojená. Umí s mojí maminkou hezky zacházet a pečlivě se o ní starají. Jsem opravdu moc ráda za to, že jsem si jejich služby vybrala. ML

Moc jsem chtěl žít, přišlo vsak loučení… Dovolujeme si poděkovat specializované domácí péči Ruah Benešov za profesionální, obětavý a především lidský přístup v těžké nemoci posledních dnů života našeho syna.

Ráda bych Vám jménem celé rodiny ze srdce poděkovala za Vaši velkou pomoc při zajištění domácí péče pro mou těžce nemocnou a umírající sestru Michaelu. Díky tomu, te jste nám umožnili ji mít v domácí péči, měla jsem možnost s ní být v jejich posledních chvílích a co víc, v okamžiku jejího odchodu ji držet za ruku a říci jí, že ji miluji. Je to pro mě stále silný zážitek a asi takový zůstane. Velice si VAší práce vážím, protože pomáháte ostatním lidem ve chvílích nejtěžších. Váš citlivý a lidský přístup, když sestra zemřela jen potvrdil to, že jsou lidé na pravém místě. Ještě jednou za celou rodinu děkujeme. JK

Tímto dopisem bych chtěla za celou rodinu poděkovat všem zaměstnancům z Ruah za ochotu, trpělivost, radu, lidský přístup a péči, kterou věnovali mému těžce nemocného tatínkovi. Všechny sestřičky nám byly velikou oporou a vždy jsme se na ně s tatínkem těšili. Jsem velice za tyto služby vděčná, protože umožnily tatínkovi umírat doma mezi svými nejbližšími. Ještě jednou za vše  mnohokrát děkujeme.

Vážení a milí andělé z Ruahu,

marně hledáme dostatečná slova díků, kterými bychom vám rádi vyjádřili náš vděk za vaši pomoc v období, kdy jsme se rozhodli dopřát našemu těžce nemocnému tatínkovi, manželovi a dědečkovi poslední týdny jeho života doma, v kruhu rodiny. Bez vaší pomoci bychom asi těžko toto rozhodnutí zvládli realizovat. A nešlo jen o pomoc materiální, která byla samozřejmě též důležitá, aby měl tatínek veškeré pohodlí. Šlo též o pomoc odbornou, kterou jste tatínkovi poskytovali. Ale v té nejdůležitější řadě šlo o pomoc psychickou pro nás pečující. O spoustu užitečných rad, jak péči poskytovat co nejlépe. Báli jsme se, že tuto situaci nezvládneme a moc jsme si s tím nevěděli rady, ale díky vám šlo vše hned mnohem snáze a tak nějak přirozeně. Dodávali jste nám potřebnou odvahu. Bylo to pro nás období psychicky velmi náročné a vyčerpávající, ale díky tomu jsme si všichni uvědomili, jak náročnou a záslužnou práci vykonáváte vy, a ještě s úsměvem a neuvěřitelnou empatií.
Tatínek díky vám zemřel doma. Důstojně, bez bolestí, proleženin a v kruhu svých nejbližších. A my jsme, díky vám, přes všechen smutek, šťastní… šťastní, že jsme mohli tatínkovi zpříjemnit poslední týdny jeho života. Šťastní, že jsme to zvládli.
Přejeme vám všem, andělům mezi námi, ať máte i nadále dostatek sil a odvahy nechat svá srdce otevřená a dávat je do péče o další potřebné. Moc si vážíme toho, co pro lidi, kteří jsou na konci svého života, děláte. Navždy vám zůstaneme vděčni.
rodina pana B.

Dokud se člověk osobně nesetkal s Vašimi službami, neměl jsem moc ponětí, jak takové služby fungují a k čemu skutečně slouží. Vaše služby jsou však velmi psychicky náročné, těžké, složité a hlavně velmi potřebné a můj dar berte jako poděkování, ze péči, kterou jste věnovali v naší rodině.

J.S.

Staňte se i Vy součástí našeho příběhu

Podpořit naši činnost můžete několika způsoby

Formulář Potvrzení o daru ZDE

Kontaktní údaje

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
info@ruah.cz

12 + 13 =

Share This