Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, které poskytují odborné zdravotní výkony v domácím prostředí nemocného. Sestry spolupracují s ošetřujícím lékařem tak, aby péče přispěla k co nejrychlejšímu uzdravení a získání soběstačnosti. Domácí prostředí je pro nemocného přirozené a samo pomáhá při zvládání zdravotních obtíží. Služby domácí péče RUAH jsou nabízené klientům v okrese Benešov sedm dní v týdnu.

Pro koho je domácí zdravotní péče vhodná?

  • Pro nemocné v každém věku, kteří po propuštění z lůžkového zařízení potřebují následnou péči.
  • Pro chronicky nemocné
  • Pro pacienty po úrazech a operacích, kteří potřebují systematickou péči, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy ad.
  • Pro nevyléčitelně nemocné, kteří si přejí prožít svůj čas doma.

Co potřebuji znát, abych pečoval?

Krok za krokem při péči o nemocného
Video obsahuje stručné návody pro pečující osoby, které se starají o nemocného v domácím prostředí.

Otázky a odpovědi

Jak probíhá domácí zdravotní péče?
  • Službu domácí péče může doporučit odborný ošetřující lékař při hospitalizaci v nemocnici nebo praktický lékař.
  • Na základě tohoto doporučení naše zdravotní sestra navštěvuje nemocného dle potřeby až třikrát denně. Kontroluje jeho zdravotní stav a provádí potřebné zdravotní úkony, jako jsou převazy, odběry biologického materiálu, podávání injekcí a infúzí, ošetřovatelskou rehabilitaci, apod.
  • V průběhu péče sestry informují lékaře o stavu pacienta a spolupracují s ním na celkovém průběhu procesu uzdravení.
  • Naše zdravotní sestry naučí další členy rodiny účinně pečovat o pacienta, aby byl proces uzdravení co nejrychlejší.
  • Nevyléčitelně nemocným, kteří si přejí prožít poslední čas doma, nabízíme komplexní paliativní péči včetně návštěvní služby odborného lékaře.
Kdo domácí zdravotní péči zajišťuje?

Domácí zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které mají registraci Ministerstva zdravotnictví ČR pro samostatný výkon zdravotní péče bez odborného dohledu. Všechny sestry mají zkušenosti z lůžkových oddělení nemocnic a neustále se dále vzdělávají v odborných dovednostech a nových trendech v ošetřovatelské péči

Jak je domácí zdravotní péče hrazená? Kdo domácí zdravotní péči zajišťuje?

Pokud předepíše domácí zdravotní péči ošetřující lékař, je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

RUAH o.p.s. je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: OZP, VZP, VoZP, ZPMV, ČPZP

Poukaz na domácí péči si stáhněte zde.

Kontakt

Bc. Petra Doležalová
administrativní pracovnice
zdravotni@ruah.cz
733 741 706

Staňte se i Vy součástí našeho příběhu

Podpořit naši činnost můžete několika způsoby

Formulář Potvrzení o daru ZDE

Kontaktní údaje

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
info@ruah.cz

3 + 9 =

Share This