Historie RUAH

Historie

Již od roku 2000 MUDr. Tereza Dvořáková intenzivně prosazovala myšlenku specializované péče o umírající pacienty v jejich rodinném prostředí, aby i poslední chvíle svého života mohli prožít tak, jak by si přáli. Postupně uvedla do provozu služby prvního mobilního hospice ve venkovském prostředí v České republice a jako předsedkyně správní rady Občanského sdružení TŘI naplnila své vize vybudováním lůžkového hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Po 13 letech práce odešla z lůžkového hospice, aby se vrátila k podstatě své práce, a sice umožnit co největšímu počtu pacientů strávit i velmi těžké chvíle v životě uprostřed svých blízkých. Společně s dalšími založila společnost RUAH o.p.s., která svými službami tuto vizi naplňuje v jejím nejširším smyslu.

2012

1.10. 2012 zahajujeme poskytování služeb. Náš první pacient je z Čerčan. Jsme tři a pracujeme zdarma. Zatím nemáme dost prostředků, abychom si práci zaplatili. S pomocí hospice v Chrudimi jsme získali dostatek léků a materiálu a naše auta jsou k dispozici. Mezi službami pracujeme tam, kde nám platit mohou.

2013

V březnu máme další čtyři pacienty, ale peníze se nám stále nedaří zajistit. Sotva zaplatíme nájem a jsme unavené ze souběhu další práce. Rozeslali jsme mnoho žádostí o podporu, ale začínající organizace není pro nadace důvěryhodná. V dubnu jsme dostali největší dárek – dotaci MPSV pro sociální služby. Mohli jsme přijmout další lidi a konečně otevřít náruč všem, kteří nás potřebují. V červnu jsme po dlouhých jednáních podepsali smlouvu s VZP a do října se přidaly další zdravotní pojišťovny. Podpořilo nás město Benešov a náš tým se geometrickou řadou rozrůstal a zvětšoval. Poskytli jsme služby 114 klientům, z toho 22 umírajícím.

2014

Roste počet zaměstnanců, spolupracovníků i klientů. Získáváme další dotace a řadu darů od jednotlivců i firem, které nám umožnili profesionalizovat naše služby pro větší množství klientů. Firma Jíša Rent Car nám výhodně půjčila auta a naše kapacita narostla na 200 klientů za rok, z toho 50 umírajících. Chybí nám zajištění administrativy, přerůstá nás hodně papírů a směrnic, ale všichni dáváme na prvním místě sebe lidem, kteří nás potřebují. Získali jsme významnou dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstva zdravotnictví. Začíná nás hodně tížit malý prostor. Je nás už 20 a naše zázemí je kriticky malé. Alespoň jsme hodně spolu (nemáme kam se schovat).

2015

V lednu jsme zrealizovali náš první benefiční galavečer Nebe na zemi. Sešli jsme se historickém sále Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou.  Krásnou atmosférou večera provázela hosty Marie Retková, zpěvem šansonů potěšila Zlatka Bartošková. Užili jsme si tanec při hudbě Crazy Boys of PRague a kapely Ventilky a pumpičky z Chomutova.  V tomto roce jsme uspořádali u příležitosti Mezinárodního dne hospicové péče vernisáž výstavy Hodiny s příběhem. Byl to první vrchol soutěžního projektu, ve kterém nám lidé posílali své příběhy se strojky času. Výstava je trvale umístěna v Hotelu v Týnci nad Sázavou.

2016

Na začátku roku jsme uspořádali již druhý ročník galavečeru Nebe na zemi, kde zaznělo velmi působivé vystoupení Carmen v podání Edity Adlerové a doprovodem tanečnice flamenca. V průběhu večera jsme pokřtili novou knihu Hodiny s příběhem. Večer hosté protančili za doprovodu tanečního orchestru Josefa Hlavsy.  Na jaře zorganizovali studenti Gymnázia Benešov benefiční koncert „Kdo jiný než my?“ Vystoupili na něm školní soubory a kapely. Bylo opravdu velmi krásné sledovat, jak studenti rostou k dospělosti a zodpovědnosti. Vytvořili jsme samostatnou poradnu pro klienty a společné prostory pro sestřičky a asistentky. Založili jsme dobročinný internetový obchod, který funguje díky darům jednotlivých dárců. Nákupem dárku v našem dobročinném obchodě může každý přispět na podporu péče nevyléčitelně nemocným.

2017

U příležitosti našich 5. narozenin jsme v červnu uspořádali benefiční koncert s Pavlem Šporclem. Sešlo se více než 500 hostů, kteří si přišli poslechnout jeho úžasné vystoupení „Pocta Paganinimu“. Večerem provázel moderátor Roman Anděl. Ještě před zahájením koncertu vystoupili mladí talentovaní studenti v čele s Adélou Vychopňovou. V září absolvovaly zdravotní sestřičky, ošetřovatelky, asistentky a sociální pracovnice z RUAHu speciální kurz Bazální stimulace pod vedením lektorky Mgr. Hedviky Borýskové. Při této metodě se zohledňuje jedinečnosti ošetřovaného a je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného. V dušičkovém období jsme uspořádali Děkovnou mši sv. v kostele na Chvojně. V tomto roce se naše organizace přihlásila do 5. ročníku udělování titulu „Neziskovka roku“, kde se probojovala až do semifinále mezi 15 vybraných organizací z celé České republiky. Toto prestižní ocenění uděluje společně s partnery Nadace rozvoje občanské společnosti.

2018

Rozšířili jsme naši Poradnu pro nevyléčitelně nemocné a pečující v okrese Benešov. V březnu se opět konal Benešovský literární festival s velice zajímavým programem a skvělými interprety. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován naší organizaci. V květnu jsme uspořádali náš tradiční benefiční koncert – tentokrát se světově známým multiinstrumentalistou Jiřím Stivínem, který se postaral o úžasnou atmosféru během jeho vystoupení. Na podzim jsme připravili akci, do které se zapojily děti s výtvarného oboru ZUŠ Benešov a věnovaly do dobročinného obchodu ručně malované hodiny. V listopadu naše zdravotní sestřičky a sociální pracovníci absolvovali nadstavbový kurz Bazální stimulace, který byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V tomto roce jsme také pořídili 2 osobní automobily v rámci projektu MPSV. Tyto auta umožní efektivní dopravu pracovníků v sociálních službách k našim klientům v benešovském okrese.

2019

V březnu jsme se účastnili jsme se unikátního semináře Demence Alzheimerova typu v detailech života. Zkušené lektorky paní MgA., BcA. Hana Strejčková a Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová předaly našim pracovníkům v sociálních službách zajímavé informace o Alzheimerově chorobě. Seminář byl doplněn o divadelní představení s názvem „Tři židle“. Toto emoční představení vychází ze skutečných příběhů lidí a přibližuje složitost problematiky demence. Mohli jsme tak vidět, jak vnímají demenci Alzheimerova typu lidé, kteří jí trpí nebo lidé, kteří o takto nemocné pečují. Tato inscenace pro nás byla opravdu zážitkem, který nám pomohl lépe pochopit Alzheimerovu chorobu. V březnu oblíbený zpěvák Tomáš Klus při začátku svého SPOLU tour v Benešově představil naši společnost RUAH a na pódium přizval paní ředitelku Martu Vackovou, která krátce uvedla, o čem je domácí hospicová péče. V dubnu nám organizátoři již 4. ročníku Literárního festivalu v Benešově věnovali výtěžek z dobrovolného vstupného jako příspěvek pro naši službu nemocným a umírajícím. Diváci festivalu vedle zážitků z literatury v inspirativním provedení vybrali 20 778 Kč, které přispějí k pořízení dalších automobilů, které nás dostanou k potřebným v celém okrese. V červnu jsme uvedli náš spot o domácí hospicové péči, na kterém jsme měli možnost spolupracovat s úspěšným českým horolezcem Markem Holečkem. Spot „Návrat domů“ bylo možné shlédnout i v iVysílání České televize. Stejně tak, jako pro horolezce je snem vylézt na vrchol, tak neméně důležité je i vrátit se v pořádku zpět dolů. A tak tomu je i v životě. Každý má přání, ať už vyslovené či nevyslovené – vrátit se domů. Marek Holeček, který ctí lidské hodnoty stejně jako my, nám pomohl přiblížit téma domácí hospicové péče. Tradičně jako každý rok jsme v červnu pořádali benefiční koncert, na kterém vystoupila tentokrát pro společnosti RUAH oblíbená zpěvačka a závodnice rallye Olga Lounová. Zazněly hity jako Cyklista, Kilo sem, kilo tam, Láska v housce, Brány Svaté, věnovaná všem, kteří už nejsou mezi námi. Ústředním hitem s velkou odezvou byla píseň Jsem optimista která zazněla na přání i opakovaně. Celý večer proměnila Olga ve skvělou dynamickou show, při které se všichni úžasně bavili. V průběhu večera hosté darovali do sbírkových srdíčkových kasiček částku 21 778 Kč, za které se chystáme pořídit další nové zdravotnické pomůcky pro naše klienty v péči. V červenci jsme díky nadačnímu příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pro naši domácí zdravotní a hospicovou péči pořídili 3 nové elektrické zvedáky. Tyto elektrické zvedáky usnadní pečujícím manipulaci s osobami, které mají pohybové obtíže a také zajistí větší komfort přímo pro nemocného. Od října nabízíme jako novinku další novou službu v okrese Benešov – Fyzioterapii u vás doma. Tato domácí fyzioterapie je vhodná pro jedince s omezenou schopností pohybu, po úrazech a poúrazových stavech, pro imobilní klienty, kteří jsou upoutaní na lůžku, pro pacienty s neurologickým deficitem, po operacích a plánovaných výkonech. Fyzioterapii poskytuje Bc. Irma Veselá, zkušená fyzioterapeutka s více než 20tiletou praxí.

2020

Na začátku roku 2020 jsme díky vám všem, kteří jste se zúčastnili naší výzvy v programu Nadace ČEZ s mobilní aplikací EPP Pomáhej pohybem, získali finanční prostředky, za které jsme nakoupili GPS navigace do našich aut a můžeme tak efektivně plánovat cesty k pacientům. Na začátku března byl slavnostně zahájen již 5. ročník Benešovského literárního festivalu, který měl trvat do konce března. Plány však překazila pandemie koronaviru. Veškeré kulturní akce byly pozastaveny. Život v České republice a v dalších zemích světa se rázem změnil. Od vlády začala přicházet nařízení o dodržování opatření, aby se zabránilo šíření dosud neznámého viru. Museli jsme se vybavit ochrannými pomůckami a dodržovat přísné podmínky desinfekce, abychom ochránili jak sebe, tak i naše klienty. Tato výjimečná doba nám ukázala, že těžké období dokáže člověka ještě více posílit. I přes všechna opatření a náročný režim jsme pracovali stále naplno a naplňovali naše poslání. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom stále odváděli kvalitní odbornou péči a klienti mohli důstojně dožít doma se svou rodinou. Finanční podpora, která přicházela od vás v těchto nelehkých časech, byla obzvlášť důležitá a moc nám pomohla. Velké poděkování patří všem jednotlivým dárcům, kteří opravdu rychle zareagovali na naše výzvy a podpořili fungování naší organizace. Finanční dar ve výši 100 000 Kč jsme obdrželi od Nadace Karel Komárek Family Foundation. V červnu jsme pořídili automobil pro naši terénní odlehčovací službu za finanční příspěvek 70 000 Kč, který jsme získali od Nadace Krása pomoci již na přelomu roku. V náročném koronavirovém období jsme nezastavili naši péči ani na minutu a byli našim klientům stále k dispozici. V létě nám udělal radost dar od majitele Farmaparku Soběhrdy, který věnoval našim zaměstnancům dárkové poukazy a permanentky na vstup do Farmaparku, aby zde mohli načerpat trošku nové energie a odpočinout si. V červenci jsme získali z grantového programu „Mobilita“ od ŠKODA AUTO úplně nový vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI v hodnotě 758 900 Kč, který je používán na cesty za našimi paliativními pacienty. Díky svým parametrům je pro nás Škoda Octavia Combi jako stvořená, protože má dostatečně velký zavazadlový prostor, kde můžeme převážet i kompenzační pomůcky větších rozměrů, jako je například koncentrátor kyslíku nebo složené elektrické polohovací lůžko. Na začátku doby koronavirové nám chyběly ochranné pomůcky. Průběžně nám lidé darovali ručně šité roušky. Pomoc přišla kromě jiného také ze ZŠ Divišov, kde pan ředitel Mgr. Petr Lunga pohotově reagoval na situaci a zhotovil se svými žáky ochranný štír na 3D tiskárně. Několik těchto štítů věnovali i RUAHu. Na konci srpna nám začali přibývat pacienti s dýchacími obtížemi, kteří nutně potřebovali kyslíkový koncentrátor, aby mohli dýchat. Do naší kampaně na nákup dalšího kyslíkového koncentrátoru se zapojilo neuvěřitelné množství lidí. Pomoc přišla i od některých firem a obcí. Během necelého měsíce se nám bleskovou rychlostí sešly finance dokonce na 4 nové koncentrátory kyslíku. Vážíme si každé koruny, kterou jsme na tyto zdravotnické přístroje dostali. Bylo vidět, že tato věc nebyla nikomu lhostejná a tuto pomoc nejvíce ocenili naši pacienti s dýchacími obtížemi. Ke konci roku přichází únava, vyčerpání a řady našeho týmu se ztenčují kvůli karanténě a nemoci samotné. Pokračujeme v naší práci i v oslabení a věříme, že spolu to zvládneme. V listopadu se pravidelně testujeme a jsme rádi, když nám vyjdou testy negativně. Závěrem roku si všichni přejeme, aby pandemie ustoupila a svět byl jako dřív.

2021

V roce 2021 stále pokračovala pandemie Covidu-19 a na naše zaměstnance ve zdravotních i sociálních službách byly kladeny zvýšené nároky. Stále jsme pokračovali ve své odborné práci a klientům poskytovali neustálou kvalitní péči, aby mohli důstojně prožít poslední chvíle jejich života ve svém domácím prostředí. Ke své každodenní práci jsme ještě prováděli ve firmách testování na Covid-19, které bylo administrativně i časově velice náročné. Obrovskou pomocí pro nás byl každý finanční dar, který jsme v tuto dobu obdrželi. V červnu uspořádala kavárna Benecafé koncert skupiny Lady Praga a výtěžek věnovala naší organizaci. V létě jsme díky finančnímu daru od firmy Telpfiber s.r.o. mohli zakoupit dva nové invalidní vozíčky, které využijeme pro naše klienty. Na podzim se konal v Uhříněvsi Restaurant Day, kde se vařilo, prodávalo, ochutnávalo a výtěžek z akce pořadatelé věnovali RUAHu, aby nám společně pomohli zlepšit kvalitu života umírajícím a nevyléčitelně nemocným. Průběžně také přicházela finanční pomoc od jednotlivých dárců, firem a obcí. Velmi si této pomoci vážíme a děkujeme za ni všem. Mohli jsme se tak věnovat nadále naší práci. I přesto, že náš tým byl kvůli Covidu-19 stále oslabený, byla u nás na prvním místě péče o naše klienty. Pro ně to bylo také velmi náročné období a my jsme se snažili jim ho pomoci zvládnout. Na konci roku nás čekalo stěhování do nových prostor. Nyní RUAH nově najdete na adrese Křižíkova 2158, Benešov.

2022

Na začátku roku 2022 jsme se přestěhovali na naši novou adresu Křižíkova 2158, Benešov. Stále se jako organizace rozrůstáme a stávající prostory už pro nás byly nevyhovující. Proto jsme se rozhodli, že zázemí RUAHu přestěhujeme do prostředí, které bude splňovat naše požadavky a pohodlně se nám bude pracovat. Jako každé stěhování, tak i to naše bylo opravdu náročné. Se stěhováním nám naštěstí pomohli dobrovolní hasiči z Bedrče. Bez jejich pomoci bychom si to nedovedli ani představit. Jsme jim za to to moc vděční. Každým rokem se na jaře v Benešově koná Benešovský literární festival a organizátoři věnují výtěžek z dobrovolného vstupného RUAHu. I letos tomu nebylo jinak. Na slavnostním zahájení měla možnost Marta Vacková, ředitelka RUAH, představit naši domácí péči a promluvit o tom, jak je důležitá. Všichni zúčastnění si užili krásný večer plný skvělých vystoupení a milých setkání. Během roku se scházíme na našich pravidelných poradách a sdílíme mezi sebou zkušenosti. Snažíme se, aby naše péče byla vždy ještě o něco lepší. Na prvním místě je u nás vždy klient. Chceme mu dát kvalitní péči napříč všemi službami, které nabízíme. Ze zpětné vazby od našich klientů se nám to daří a budeme v tom pokračovat. Naše nové zázemí jsme chtěli ukázat i veřejnosti, aby lidé poznali, kde a jak pracujeme. V květnu jsme proto uspořádali v RUAHu Den otevřených dveří. Sešli se tu starostové obcí, naši příznivci a další hosté. Marta Vacková také představila novou provozní ředitelku Bc. Danu Lučanovou. Byli jsme rádi, že k nám tolik lidí zavítalo, a že se jim u nás líbilo. Naším důležitým prvkem v provozu domácí péče jsou automobily, kterými se dostáváme ke klientům po celém okrese. V tomto roce se nám podařilo získat za finanční podpory MPSV nový vůz Toyota.    Chceme být stále lepší, a tak na sobě pracujeme. Úspěšně jsme absolvovali intenzivní program NGO Excellence 2022 zaměřený právě na rozvoj neziskových organizací. Načerpali jsme zde mnoho užitečných rad od zkušených mentorů a konzultantů. V létě proběhl GIVING DAY. Naše terénní sociální služba pomáhá i ukrajinským uprchlíkům, kteří v souvislosti s konfliktem na Ukrajině přišli do Čech. Na Mlýně Brejlov se uskutečnil giving day ve spolupráci s firmou SCHREIBER. Zaměstnanci firmy SCHREIBER měli možnost nahlédnout do části práce RUAHu, kterou tvoří sociální terénní služba. Společně s Ukrajinci ubytovanými na Brejlově strávili den, kdy se vzájemně poznali, ochutnali typická ukrajinská jídla a vyrobili náramky přátelství.  Jednou z podzimních akcí byl Guláš Fest v Pyšelích. Soutěžilo celkem 15 týmů a vařil se guláš na všechny možné způsoby. Organizátoři akce věnovali vybrané peníze na péči o umírající a nevyléčitelně nemocné. Byli jsme moc rádi, že přispělo tolik lidí. Naši pracovníci v sociálních službách se zúčastnili vzdělávacího programu – Manipulace s imobilním klientem. Své zkušenosti jim předala zkušená fyzioterapeutka paní Lenka Kozlová. Všechny nové poznatky můžeme využívat v naší praxi, aby se klienti cítili komfortněji. Terénní sociální pracovnice se účastnily v Bystřici prvního ročníku osvětové akce Den zdraví, kde odpovídaly na otázky, které lidi zajímaly. Další akcí, kde RUAH nemohl chybět, byl Veletrh sociálních služeb. Ten se konal na Masarykově náměstí v Benešově. Na jednom místě se prezentovalo několik poskytovatelů sociálních služeb, kteří pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením, duševním onemocněním a další. Organizace zde představily svoji činnost. Sociální pracovnice z RUAHu promluvily o jejich práci a komplexu služeb, který nabízíme. Také informovaly přítomné o našem projektu Obce blíže lidem, který se stal systematickou terénní sociální prací. Během dne si lidé mohli vyzkoušet a prohlédnout kompenzační a zdravotní pomůcky. Nechyběly hudební kapely, workshopy pro děti ani občerstvení. Hlavním cílem akce bylo zvýšení informovanosti o aktuální nabídce sociálních služeb na Benešovsku. Byl zde prostor i pro navázání spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, které tak mohou nabídku svých služeb rozšířit a zkvalitnit. Vzdělávání nás vždy posouvá o kus dopředu, a proto jsme se účastnili programu na téma „Motivace a podpora uživatelů sociálních služeb“. Zajímavé a cenné informace nám předala zkušená lektorka Mgr. Danuše Maurerová ze společnosti SEDUCA. Proměnil se náš tým zdravotních sestřiček. Nové sestřičky se zapojily do práce s velkým nasazením. O naše klienty je postaráno a laskavá péče se dostává tam, kde ji potřebují. Ke konci roku a s blížícími se Vánocemi si lidé chtějí dělat radost. I tento rok se do naší vánoční kampaně „Vánoce doma“ zapojilo mnoho dárců, kteří přispěli libovolnou částkou, aby podpořili pečující rodiny. Velice nás opět potěšilo, že lidé pomohli dalším rodinám, které procházejí obtížným životním. Při domácí péči může umírající svůj odchod ze života zakončit důstojně, kdy má čas na své nejbližší a čas na rozloučení.  Jsme vždy rádi, když se nám daří zapojit i děti a propojit mládí se stářím. Povedlo se nám to i letos. Krásnou Mikulášskou nadílku pro naše klienty přichystaly děti ze ZŠ a MŠ Chotýšany. Pod vedením paní učitelek připravily děti spoustu perníčků a milá přáníčka. Naše pracovnice je předávaly klientům, kteří z takového dárku měli velkou radost. Před Vánocemi jsme dárečky jen nerozdávali, ale dárek dostal i RUAH. Firma Telpfiber s.r.o. nám darovala nové zdravotnické pomůcky, které využijeme v péči o naše pacienty.

2023

V srpnu roku 2023 ukončila své působení v RUAHu ředitelka Mgr. Marta Vacková a od září je RUAH propojen s domácí zdravotní péčí PROMEDICUS 

Co znamená slovo RUAH

Hebrejské slovo RUAH se ve svém původním významu překládá jako dech, vzduch, vítr.

V biblických textech starého zákona bylo toto slovo použito v přeneseném významu jako Duch. Ve stvoření tento Duch označuje něco, co předchází vší existenci, Ducha lásky, ze kterého stvoření vzešlo. Tento Duch zároveň dává zvláštní moc lidem, do kterých se vylévá, a skrze které sděluje světu poselství své vůle, jako jsou soudci, proroci, králové a tito muži jsou nazývání muži Ducha. Duch pomáhá proměňovat srdce z kamene v srdce z masa (kniha Ezechiel). Je silou pro duchovní růst a zároveň životní inspirací.

(Podle knihy: Duch v judaismu, islámu a hinduismu)

Zakladatelé RUAH

MUDr. Tereza Dvořáková

Jedna ze zakladatelek hospicového hnutí v ČR, zakladatelka Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, 13 let provozovala terénní zdravotní služby. Od roku 2012 pracuje jako lékařka ve vězeňské nemocnici a zároveň poskytuje služby v domácím hospici. V roce 2015 ukončila spolupráci s RUAH o.p.s. Děkujeme, že umožnila vznik naší služby a položila základy, na kterých naše společnost chce i nadále sloužit.

Bc. Hana Prchalová

Zdravotní sestra, absolventka sociální pedagogiky. Své mnohaleté zkušenosti s prací ve zdravotnictví a sociálních službách uplatnila jako koordinátor hospicové péče. V roce 2016 ukončila spolupráci s RUAH o.p.s. Za její odvedenou práci děkujeme.

Mgr. Marta Vacková

Zdravotní sestra, absolventka učitelského oboru TF JU v oblasti etiky a religionistiky, čtyři roky pracovala ve vedení firem, sedm let jako firemní konzultant a lektor v oblasti komunikace a osobnostního růstu. Do srpna 2023 působila v RUAHu na pozici ředitelky.

Staňte se i Vy součástí našeho příběhu

Podpořit naši činnost můžete několika způsoby

Formulář Potvrzení o daru ZDE

Kontaktní údaje

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
info@ruah.cz

11 + 1 =

Share This