Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

SWISS_Cont Ministerstvo-zdravotnictvi
 • Název sub-projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti péče pro senniory, nemocné a umírající v domácím prostředí.
 • Příjemce grantu: RUAH o.p.s.
 • Č. proj.: CH.10/03/073
 • Celkové náklady sub-projektu: 1 188 590 Kč
 • Výše grantu v členění na Program švýcarsko-české spolupráce a státního rozpočtu:
  • SWISS: 909 71 Kč
  • Státní rozpočet: 160 460 Kč
  • ČR Celkem dotace: 1 069 731 Kč
 • Doba realizace sub-projektu 9/2015 – 7/2016

Projekt podporuje investice do infrastruktury poskytovatele paliativní péče. Z dotace bylo pořízena zdravotnická technika, dva automobily pro přepravu kompenzačních pomůcek a pracovníků ke klientům v regionu. Součástí projektu bylo i vzdělávání zaměstnanců, které podporuje jejich vysokou kvalifikaci.