Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

SWISS_Cont Ministerstvo-zdravotnictvi

 

 • Název sub-projektu: Bezpečí domova až do konce
 • Příjemce grantu: RUAH o.p.s.
 • Celkové náklady sub-projektu: 3 098 453 Kč
 • Výše grantu v členění na Program švýcarsko-české spolupráce a státního rozpočtu:
  • SWISS: 2 370 316,55
  • Státní rozpočet: 418 291,16
  • ČR Celkem dotace: 2 788 607,70
 • Doba realizace sub-projektu 10/2014 – 9/2016

Projekt podporuje rozvoj domácí hospicové péče v regionu Benešovsko. Zaměřuje se na zvýšení informovanosti a zlepšení spolupráce s dalšími partnery, navýšení kapacity služby a zajištění její trvalé udržitelnosti.


Aktivity projektu:

Hodiny s příběhem

Koncerty „Kdo jiný než my?“

Benefiční galavečery

Publikace

Semináře a školení

Fórum mobilních hospiců

Videa