Letos připadají oslavy světového dne hospice a paliativní péče na sobotu 10. října. Jde o symbolické spojení všech hospiců po celém světě a hlavně snaha o zvýšení povědomí o potřebách lidí, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu.

Cílem paliativní péče je zmírnění bolesti, duševního strádání, zachování lidské důstojnosti pacienta a podpora jeho rodiny a blízkých.

Většinou se každý rok u této příležitosti konaly nejrůznější benefiční akce, přednášky a koncerty, kde lidé darují finanční prostředky na rozvoj hospiců a paliativní péče. V dnešní době, kdy svět je ovládnut koronavirovou pandemií, se všechno mění. Co ale nechceme, aby se měnilo, je šíření tématu hospiců a paliativní péče. Jsme rádi, že jsou mezi námi stále ti, kdo naši činnost a rozvoj podporují. Obzvlášť v této nelehké době je to pro nás hodně důležité a vážíme si toho.

Podpořit naši péči můžete zde: https://www.ruah.cz/pomahate-s-nami/

 

Share This