Vždy druhou říjnovou sobotu si lidé na celém světě připomínají Světový den hospice a paliativní péče.

Tento den letos připadá na 12. října, kdy opět chceme upozornit na potřeby lidí, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a přejí si svůj závěr života důstojně prožít v okruhu svých blízkých v jejich domácím prostředí.

Nikde na světě není tato péče zcela hrazena státem, a proto jsme velmi vděční za každý dar, který podpoří především pečující rodiny v jejich nelehkém životním období. Za finanční dary pořizujeme průběžně přístroje a zdravotnické pomůcky. Ty usnadňují rodinám domácí péči o jejich blízkého a především dopřávají komfort nemocnému.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou jakoukoliv částkou přispět a také všem, kteří nás již pravidelně podporují.

https://www.ruah.cz/pomahate-s-nami/ nebo na č. ú. 3474747329/0800

Share This