Včera jsme se zúčastnili unikátního semináře Demence Alzheimerova typu v detailech života.

Zkušené lektorky paní MgA., BcA. Hana Strejčková a Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová předaly našim

pracovníkům v sociálních službách zajímavé informace o Alzheimerově chorobě. Seminář byl doplněn

o divadelní představení s názvem „Tři židle“. Toto emoční představení vychází ze skutečných příběhů

lidí a přibližuje složitost problematiky demence. Mohli jsme tak vidět, jak vnímají demenci

Alzheimerova typu lidé, kteří jí trpí nebo lidé, kteří o takto nemocné pečují.

Tato inscenace pro nás byla opravdu zážitkem, který nám pomohl lépe pochopit Alzheimerovu

chorobu.

 

Share This