Prohlášení k současné situaci RUAH o.p.s.

Dle doporučení vlády omezuje RUAH o.p.s. poskytované služby u klientů na nezbytné výkony tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života lidí.

Prosíme všechny z rodin našich klientů, aby respektovali nařízení a dbali zvýšené hygieny v domácím prostředí a v přítomnosti zaměstnanců nosili roušky na ústech a nose. Také naléhavě prosíme, aby lidé, kteří jsou v povinné karanténě nebo vykazují známky nemoci, takovou situaci zaměstnancům hlásili a omezili kontakt s celou rodinou na minimum.

Nabízíme služby i lidem, kteří nejsou stávajícími klienty, abychom pomohli se zajištění základních potřeb všem ohroženým – seniorům, nemocným, lidem v karanténě, maminkách, které samy pečují o děti. Spolupracujeme s koordinátory pomoci na obcích.

Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami tak, aby se nestali přenašeči nemoci. Dodržují přísné podmínky desinfekce a chrání klienty používáním roušek a rukavic.

Share This