Děkujeme Nadaci Krása pomoci za finanční příspěvek 70 000 Kč na pořízení automobilu pro naši terénní odlehčovací službu.

Automobil je náš stěžejní pracovní prostředek, díky kterému se dostáváme za našimi klienty a můžeme pomáhat tam, kde je to právě potřeba.

Share This