První listopadovou neděli jsme uspořádali Děkovnou mši sv. v Kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně.

Pan Václav VII. Josef Potůček předal Martě Vackové, ředitelce RUAH, květiny s poděkováním za naši

záslužnou a obětavou práci pro veřejnost a popřál všem stále pevné zdraví.

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a v dušičkovém období zavzpomínali na pozůstalé a pomodlili se.

Share This