RUAH nabízí novou službu v okrese Benešov – FYZIOTERAPII U VÁS DOMA.

Pro koho je fyzioterapie formou domácí péče vhodná?

 • pro jedince s omezenou schopností pohybu
 • po úrazech a poúrazových stavech
 • pro imobilní klienty upoutané na lůžko
 • pro pacienty s neurologickým deficitem (CMP, periferní léze)
 • po operacích a plánovaných výkonech

Cíl doma prováděné fyzioterapie

 • zlepšení lokomoce
 • nácvik vertikalizace – sed, stoj, chůze
 • sebeobsluha, soběstačnost, samostatnost
 • prevence kontraktur, předcházení snížení svalové síly
 • eliminace ostatních komplikací z ležení
 • zlepšení jemné motoriky
 • zachování a zlepšení kloubní pohyblivosti

Výhody domácí fyzioterapie

 • sjednávání času dle individuálních potřeb
 • nácvik činností vedoucích k soběstačnosti ve Vašem domácím prostředí
 • poradenství ohledně doplňků a pomůcek
 • edukace pečujících, jak správně pomáhat a šetřit svá záda

Co služba zahrnuje a kolik za ni zaplatíte?

 • individuální krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán stanovený na základě kineziologického rozboru
 • cena 800 Kč/hod. (cena je včetně dopravy)
 • k poskytnutí fyzioterapeutické péče je třeba FT poukaz od praktického nebo odborného lékaře

Kdo Vám fyzioterapii poskytne?

Bc. Irma Veselá – fyzioterapeut s více než 20tiletou praxí v ambulantním provozu i lůžkových odděleních fakultní nemocnice

 • VŠ zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislavě, obor fyzioterapie 2009
 • atestace v oboru fyzioterapie, Brno 2002
 • SZŠ Příbram, obor 5305 rehabilitační pracovník 1993

Kontakt

RUAH o.p.s., Tyršova 2061, 256 01 Benešov

Pondělí – pátek 09:00-12:00 hod. po telefonickém objednání na tel. č. 733 741 103.

Share This