Dotyk, který léčí. Právě dotyk, je základním prvkem při bazální stimulaci. Jedná se o uznávaný koncept v mnoha evropských zemích. Jde o podporu, péči a vedení těžce nemocných lidí.

Tento koncept zahrnuje do svých služeb Domácí péče RUAH o.p.s., která nabízí zdravotní, hospicovou a sociální péči v regionu Benešov.

Zdravotní sestřičky, ošetřovatelky, asistentky a sociální pracovnice z RUAHu absolvovaly 15. a 16. září 2017 speciální kurz Bazální stimulace pod vedením lektorky Mgr. Hedviky Borýskové. Při této metodě se zohledňuje jedinečnosti ošetřovaného a je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného. „Bazální stimulaci si vyzkouší nemocní, kteří jsou v naší péči, na vlastní kůži, a to doslova. Neustále se vzděláváme, abychom našim klientům mohli nabízet profesionální služby na vysoké úrovni“ uvedla Mgr. Marta Vacková – ředitelka RUAH o.p.s. Kurz byl podpořen z Fondu hejtmanky Středočeského kraje.

Share This