Jak může i slovo pomáhat byste nevymysleli. Organizátoři Literárního festivalu v Benešově přinesli osobně k nám do RUAH výtěžek z dobrovolného vstupného jako příspěvek pro naši službu nemocným a umírajícím.

Diváci festivalu vedle zážitků z literatury v inspirativním provedení vybrali 20 778 Kč, které přispějí k pořízení dalších automobilů, které nás dostanou k potřebným v celém okrese.

Děkujeme manželům Kreuzmannovým a Hozovým, že už čtvrtým rokem svým úsilím podporují nejen kulturu v Benešově krásnými slovy, ale myslí i na konkrétní pomoc našemu regionu pro ty nejslabší.

Děkujeme

Share This