• Název projektu: Automobily pro osobní asistenci a terénní odlehčovací službu v domácí hospicové péči v regionu Benešov
  • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Příjemce grantu: RUAH o.p.s.
  • Identifikační číslo: 013D312004901
  • Celkový rozpočet projektu: 650 000 Kč
  • Poskytnutá dotace na projekt: 429 058 Kč
  • Doba realizace projektu: 1.10.2017-30.6.2018

Vlastní automobily umožní efektivní dojezdnost ke klientům služeb v regionu Benešovského okresu. 2/3 klientů máme ve venkovském prostředí mimo město, kde není jiná služba dostupná. Projekt zahrnuje nákup 2 osobních automobilů pro dopravu pracovníků v sociálních službách ke klientům. Na automobilech je označení organizace s propagací služby.

 

Share This