„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za finanční příspěvek, díky kterému jsme zakoupili zvedací pásy pro manipulaci s těžce pohyblivými klienty. Zvedací pásy umožňují našim pracovnicím citlivě přemísťovat pacienty na lůžku či při sezení, tak aby to pro ně bylo komfortní. Zároveň používání zvedacích pásů ulevuje při práci i samotným pracovnicím, hlavně po fyzické stránce a šetří svá záda. 

Share This