Naši dárci 2012

Naplňovat poslání, které jsme si předsevzali, se nám daří s pomocí lidí, kteří si uvědomují naléhavost a potřebnost takové výzvy a přispívají na naši činnost svými materiálními nebo finančními prostředky. Se všemi takto svěřenými prostředky zacházíme velmi hospodárně a snažíme se je maximálně využít pro potřebné, kteří by jinak neměli k takovým službám přístup.

V první řadě děkuji těm, kteří v roce 2012 pracovali pro společnost bez nároku na mzdu:
Dana Veselá, Dis., Petra Lehnerová, Dis., Bc. Zuzana Babiarová, MUDr. Tereza Dvořáková, Bc. Hana Prchalová, MUDr. Stanislava Kadaníková, Jaroslava Kahounová, Mgr. Marta Vacková.

Děkuji všem, kteří přispěli svými finančními a materiálními prostředky:
MUDr. Marie Blažková, O.S. Smíření, MUDr. Ondřej Bažant, MUDr. Tereza Dvořáková, Josef Kahoun, Lubomír Klus, JUDr. Hynek Mottl, Ing. Ivan Menoušek, Bc. Hana Prchalová, Mons. Michael Slavík ThD., RNDr. Marek Stanzel, Ing. Michal Žák.

ZPMV, VOZP, OZP a ČPZP. Děkujeme za spolupráci.

Share This