Profil dárce: Nadace Agrofert

Logo Nadace Agrofert

www.nadace-agrofert.cz

Zajištění provozu multidisciplinárního paliativního týmu – lékaři, zdravotní sestry, osobní asistenti, sociální pracovníci, psycholog a duchovní pro domácí hospicovou péči v okrese Benešov. Z této částky budou pořízeny přístroje a další vybavení pro fungování paliativního týmu.

Share This