1. Objednávka:

Pro objednání zboží z Dobročinného obchodu RUAH prosím vyplňte základní identifikační údaje v Objednávkovém formuláři. Údaje jsou důležité pro správné vyřízení a doručení Vaší zásilky.

Zakoupením zboží v Dobročinném obchodu se podílíte společně s námi na pomoci nemocným a umírajícím v domácí péči. Zisk z vašeho nákupu jde na konto RUAH.

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR je č.ú. 3472527349/0800.

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné a jsou kupujícímu zpětně potvrzeny formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Potvrzení Vaší objednávky Vám zašleme obratem zpět.

Při zakoupení zboží v dobročinném obchodě RUAH Vám nebude vystavena faktura/daňový doklad, ale potvrzení o daru.

O klasické potvrzení o daru, které je možné uplatnit do odpočtu daně, je nutné zažádat pomocí formuláře, nebo na e-mail info@ruah.cz, kde uvedete tyto náležitosti:

  • Jméno, příjmení
  • Datum narození
  • Adresu trvalého bydliště
  • IČ pokud se jedná o firmu

2. Přeprava a platba:

Pro přepravu využíváme služeb České pošty.

Poštovné je 99 Kč vč. DPH.

Za objednané zboží můžete zaplatit následujícím způsobem:

  • PŘEVODEM NA ÚČET č. 3472527349/0800, po obdržení e-mailu s údaji k platbě

Zatím jedinou možností zaplacení je platba formou převodu na účet. Po obdržení objednávky Vám zašleme e-mailem údaje pro zaplacení. Při platbě je důležité uvést variabilní symbol (č. objednávky). Neúplně zadaná platba (např. bez variabilního symbolu) nám neumožní správně vyřídit Vaši objednávku, která tak bude stornována a peníze budou odeslány zpět na Váš účet. Po obdržení platby Vám zboží zašleme Českou poštou na Vaši adresu. V případě, že nebude objednávka uhrazena do 5 pracovních dnů, bude zrušena.

Ve výjimečných případech lze pouze po předchozí domluvě na e-mailu: sochurkova@ruah.cz zboží vyzvednout v RUAH o.p.s, Křižíkova 2158, Benešov 256 01.

Důležité upozornění – nabízené předměty nejsou hračky pro děti, jedná se pouze o dekorační předměty. Zboží je většinou darované a může mít drobné odchylky.

Vstupenky – Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

Zakoupením předmětů v dobročinném obchodě je částka po odečtení nákladů věnována na sbírkový účet Ruah a podporuje péči o nemocné a umírající.

3. Expedice, odeslání a dodání zboží:

Objednávky expedujeme zpravidla do 5-10 pracovních dnů od obdržení platby na náš účet. Při přebírání zásilky prosím zkontrolujte obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu). V případě zjištění závady, ihned při převzetí zásilky, řešte přímo s dopravcem (Česká pošta).

4. Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje jsou používány pouze k distribuci zboží a ke komunikaci se zákazníkem a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Na žádost zákazníka budou jeho osobní údaje okamžitě vymazány z naší databáze.

Srdečně Vám děkujeme za Váš nákup!

Tým RUAH

Share This