Velké poděkování patří firmě Telpfiber s.r.o. za finanční dar, díky kterému jsme zakoupili 2 zcela nové invalidní vozíčky. Využijí je klienti v naší péči a život pro ně bude zase o něco lepší a snažší.

Share This